B Duck天秤數學遊戲

數量

簡介

+
🐥B Duck天秤數學遊戲 👦🏻👧🏻小朋友從遊戲中學習係最易吸收🧠,呢款天秤⚖️玩具真係非常適合,好好玩,可以學到加減數➕➖,超正👍🏻 🗣小朋友可以分階段一路玩一路學數字邏輯計算🤔,加減法公式,開發智力 🧠引起對數字興趣,由淺入深,打好數理基礎🔢 💡玩法簡單易上手👍🏻 💡多款遊戲咭,吸引小朋友學習興趣 💡學習平衡,一邊跌 一邊高,可教小朋友哪邊重D 或 如何平衡兩邊 💡兩邊放上相同數量既B.DUCK公仔 / 數字粒 💡簡單,易明,好玩,送禮自用都可以 📍產品包括 🐤B.DUCK公仔天秤 🐤19個B.DUCK鴨仔頭 🐤1-10數字碼 🐤60張數字問題卡 💰特價:$115/1套

你可能感興趣的商品